Bestektekst: verwijderen oud materiaal

“Vrijgekomen gvc-materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende Omgevingsvergunning, bij voorkeur via de fabrikant”.

Voor het fabricaat Filamat standaard 60 is dit Fydro BV te Ede (NL)

Bestektekst: plaatsen nieuw materiaal

“Een beschoeiing opgebouwd uit glasvezelversterkte betonschoeidelen met een werkende breedte van 1.200 mm, een dikte van 10 mm en een hoogte van (….) mm, met aan de uiteinden en in het midden een sinusoïdale profilering h.o.h. 600 mm en in de kleur bruin. De schoeidelen dienen te worden bevestigd met slot- of houtdraadbouten aan palen, materiaal-soort (….), formaat (….), te plaatsen h.o.h. 600 mm. Het glasvezelbeton dient versterkt te zijn met alkaliresistente vezels.
Fabricaat: FilamaT Standaard 60, o.g.
Producent: Fydro BV, Ede (NL)